menu dblex
uppträda som försvarare av
verb
gå i bräschen för

Alla synonymer går att klicka på.