menu dblex
upptingad
adjektiv
förutbeställd
abonnerad
uthyrd
upptagen
utarrenderad

Alla synonymer går att klicka på.