menu dblex
upptas i
verb
ingå

Alla synonymer går att klicka på.