menu dblex
upptaga kollekt
verb
gå håvgång

Alla synonymer går att klicka på.