menu dblex
uppsträcka
verb
Relaterade ord
sträcka upp

Alla synonymer går att klicka på.