menu dblex
uppställa villkor
verb
göra förbehåll

Alla synonymer går att klicka på.