menu dblex
uppställa teorier
verb
teoretisera

Alla synonymer går att klicka på.