menu dblex
uppspalta
verb
sönderdela

Alla synonymer går att klicka på.