menu dblex
uppskjuta på obestämd tid
verb
skrinlägga

Alla synonymer går att klicka på.