menu dblex
uppskakad
adjektiv
upprörd
upphetsad
uppriven
altererad
uppskärrad
chockerad
tagen
uppbragt
gripen
utom sig
slagen
desperat
rörd
nervös

Alla synonymer går att klicka på.