menu dblex
uppskära
verb
Relaterade ord
skära upp
skörda

Alla synonymer går att klicka på.