menu dblex
uppseendeväckande händelse
substantiv
sensation

Alla synonymer går att klicka på.