menu dblex
uppsättning konkubiner
substantiv
harem

Alla synonymer går att klicka på.