menu dblex
uppsätta
verb
sammansätta

Alla synonymer går att klicka på.