menu dblex
upprivenhet
substantiv
nerver

Alla synonymer går att klicka på.