menu dblex
uppresa sig
verb
göra motstånd
revoltera
Relaterade ord
resa sig

Alla synonymer går att klicka på.