menu dblex
upprepas
verb
komma igen
återkomma
Se även
upprepa

Alla synonymer går att klicka på.