menu dblex
upprepad
adjektiv
ständig
oupphörlig
beständig
stundlig
återkommande
periodisk
Se även
upprepade
I uttryck
ofta upprepad
upprepad i andra ord

Alla synonymer går att klicka på.