menu dblex
upprättande av mantalslängd
substantiv
mantalsskrivning

Alla synonymer går att klicka på.