menu dblex
upprätt
adjektiv
rak
lodrät
kapprak
rät
vertikal
på ända
stående
upprätt
adverb
käpprätt
I uttryck
vara upprätt

Alla synonymer går att klicka på.