menu dblex
uppoffrande
adjektiv
oegennyttig
offervillig
osjälvisk
hjälpsam
självförglömmande
hängiven
ädel

Alla synonymer går att klicka på.