menu dblex
upplösningstillstånd
substantiv
kaos
anarki
desorganisation
upplösning
förruttnelse
fördärv
I uttryck
i upplösningstillstånd

Alla synonymer går att klicka på.