menu dblex
upplösas
verb
förvittra
sönderfalla
vittra
vittra sönder
förgasas
förflyktigas
försvinna
gå isär
lösa sig
Se även
upplösa

Alla synonymer går att klicka på.