menu dblex
upplösa förbindelsen mellan
verb
skilja

Alla synonymer går att klicka på.