menu dblex
upplösa förbandet
verb
hemförlova

Alla synonymer går att klicka på.