menu dblex
upplåta kvarter åt
verb
inkvartera

Alla synonymer går att klicka på.