menu dblex
upplåta bostad åt
verb
inkvartera

Alla synonymer går att klicka på.