menu dblex
upphetta
verb
värma
basa
välla
glödga
I uttryck
upphetta till smältpunkten
upphetta till vitvärme

Alla synonymer går att klicka på.