menu dblex
uppgivelse
substantiv
underkastelse
kapitulation
resignation
förtvivlan
hopplöshet
eftergift
slapphet
uppgivenhet
viljelöshet

Alla synonymer går att klicka på.