menu dblex
uppgörelse inför rätta
substantiv
process

Alla synonymer går att klicka på.