menu dblex
uppgöra
verb
utarbeta
göra upp
sammanställa
reglera

Alla synonymer går att klicka på.