menu dblex
uppfriska
verb
återuppliva
väcka till liv
förnya
friska upp
läska
svalka

Alla synonymer går att klicka på.