menu dblex
uppfiffa
verb
försköna

Alla synonymer går att klicka på.