menu dblex
uppföda
verb
föda
nära
ge näring åt
mata
fostra
uppfostra
dra upp
förädla
producera
odla
göda upp

Alla synonymer går att klicka på.