menu dblex
uppfånga
verb
taga
gripa
gripa tag i
fånga
uppfatta
uppsnappa
snappa upp
höra
förnimma
avlyssna
intercipera
lyckas höra
I uttryck
uppfånga på spetsen

Alla synonymer går att klicka på.