menu dblex
uppehållsrum
substantiv
salong

Alla synonymer går att klicka på.