menu dblex
uppdelning
substantiv
klyvning
skifte
sönderfall
I uttryck
uppdelning i beståndsdelar

Alla synonymer går att klicka på.