menu dblex
uppbyggelse
substantiv
vederkvickelse
hugsvalelse
katharsis
luttring
religiös lyftning
väckelse

Alla synonymer går att klicka på.