menu dblex
undulation
substantiv
vågrörelse
böljerörelse
våglinje

Alla synonymer går att klicka på.