menu dblex
undervärdera
verb
bagatellisera
negligera
underskatta
förakta
förringa
avfärda
ringakta
misskänna
förklena
ta för lätt på

Alla synonymer går att klicka på.