menu dblex
underkänns
verb
sätta
Se även
underkänna
underkännas

Alla synonymer går att klicka på.