menu dblex
underförstått
adverb
antydningsvis
indirekt
implicit
halvkvädet
outtalat
tänkt

Alla synonymer går att klicka på.