menu dblex
underbygga
verb
basera
stödja
grunda
styrka
motivera
visa papper på
bekräfta
belägga

Alla synonymer går att klicka på.