menu dblex
under uppseendeväckande former
fras
med buller och bång

Alla synonymer går att klicka på.