menu dblex
undantagsmässig
adjektiv
exceptionell
rar
sällsynt
ovanlig
abnorm

Alla synonymer går att klicka på.