menu dblex
undangömma
verb
sticka undan
undanhålla

Alla synonymer går att klicka på.