menu dblex
tvingande omständighet
substantiv
tvång

Alla synonymer går att klicka på.