menu dblex
tuscha
verb
bestryka
färglägga
måla
lavera
sminka
svärta
toucha
tangera
snudda
vidröra
skrapa lätt

Alla synonymer går att klicka på.