menu dblex
turbulens
substantiv
virvelrörelse
virvel
luftström
luftvirvel

Alla synonymer går att klicka på.