menu dblex
tuppa av
verb
svimma
dåna
förlora medvetandet
förlora sansen
kollapsa
nicka till
somna till

Alla synonymer går att klicka på.